FAQ

 1. Při jakých podmínkách se krevety množí?

 2. Při chovu akvarijních krevetek je nutné, aby podmínky v akváriu se co nejvíce blížily podmínkám v jejich původních biotopech. Jedná se především o kvalitu vody, teplotu a potravu. V případě, že u populace krevetek čítající asi 10 kusů stejného druhu, nelze delší dobu pozorovat vajíčka, doporučuje se jednorázová výměna asi 30% objemu vody v akváriu (teplota by měla být o něco nižší než v akváriu). Tato výměna "nastartuje" svlékání a následné oplodnění samic. Pokles teploty o 3 až 4 stupně v intervalu 2-4 týdnů může rovněž urychlit výtěr. Toto snížení teploty je srovnatelné se sezónní klidovou fází v přírodě.

 3. Jaké krevety patří ke skupině procházející larválním stádiem?

 4. Krevetky nako např. Neocaridina "Crystal Red",N. "Bee", N. "Bumble Bee", N. denticulata a jiné druhy s počtem vajíček 20 - 40 při vývoji neprocházejí larválním stádiem a líhnou se zcela vyvinuté malé krevetky, které jsou přesnou kopií svých rodičů.

  Krevetky Caricina japonica patří do skupiny procházející larválním stádiem. Toto stádium probíhá v brakické vodě, kdy se larvy těchto krevetek (500 - 1500) postupně dostávají do mořských pobřežních vod, kde nacházejí fyto- a zooplankton s potřebnými omega3-mastnými kyselinami.

 5. Jaké krevety se bezproblémově množí?

 6. U trpasličích krevet lze jako snadno se množící druhy označit Neocaridina "Bee", N. Red Cherry a N. denticulata sinensis.

 7. Jaké krmivo je pro akvarijní krevetky nejvhodnější?

 8. Obecně jsou vhodná prakticky všechna suchá krmiva pro akvarijní rybičky, mražená krmiva, tabletovaná krmiva, rostlinná krmiva jako např. paprika. Obsah karotenu nebo spiruliny (řasa) v krmivech přispívá k červenému vybarvení krevetek Red Cherry a Crystal Red.

 9. Pohlavní dimorfizmus u krevetek Red Cherry, aneb jak lze rozeznat jednotlivá pohlaví?

 10. Mladé samičky lze rozeznat dle světlé skvrny na šíji (vaječníky). Po oplodnění tato skvrna zmizí a vajíčka jsou poté viditelná pod břichem samic. I u ostatních krevetek lze využít tohoto znaku k rozlišení pohlaví.

 11. Umělé zbarvení u modrých krevetek.

 12. Někdy je možné v obchodech narazit na velmi pěkně zbarvené modré trpasličí krevetky. Při optimálním chovu přežívá "bohudík" minimálně 15 %. Pokud se u samiček objeví vajíčka, pak po ca 4 týdnech se vylíhne mnoho mladých krevetek. Odchov se zdá být jednoduchý a rychlý. Po relativně krátkém čase se i u dorostlých krevetek objevují vajíčka, ze kterých se po čase vylíhnou mláďata. Tento vývoj a produktivita chovu jistě každého potěší - BOHUŽEL jsou všecha odchovaná zvířata bezbarvá nebo průhledná!!

 13. Fotografování krevetek.

 14. Při fotografování digitálním fotoaparátem lze dosáhnout dobrých výsledků tehdy, pokud se krevetky nacházají blízko čelní stěny akvária. Při fotografování je možné úspěšně využít i velkoplošnou lupu. V případě využití externího blesku, by se tento měl namontovat nad úroveň vodní hladiny akvária. U kompaktních foroaparátů se osvědčilo fotografování pod úhlem (ne kolmo na sklo) tak aby se minimalizovaly odrazy od skla.

 15. Jak filtr je vhodný do akvária s trpasličími krevetkami?

 16. Mladé krevetky se nesmí dostat do filtrů poháněných čerpadlem, protože to většinou vede k jejich usmrcení. Obecně je doporučován klasický molitanový filtr s Bioakvacitem poháněný vzduchovacím motorkem. V SRN se často používá tzv. HMF-filtr, což je konstrukční varianta u nás obecně známého molitanového filtru.

 17. Kolik druhů a kolik krevetek je možné chovat v nádrži o rozměrech 40 x 25 x 25 cm?

 18. V akváriu o výše uvedených rozměrech lze chovat až 50 ks krevetek. Hrubý ukazatel pro možnou hustotu populace v akváriu je 1 kreveta / 1 l vody.

  N. "Bee" a N. Red Cherry se nekříží. Rovně lze společně chovat N. "Bee" nebo N. "Bumble Bee" společně s . denticulata příp. N. zeylanica. N. sp. "TIGER" a N. sp. "Bee" se v přírodě nekříží, nicméně v akváriu nelze jejich zkřížení zcela vyloučit.

 19. Jedovaté rostliny v akváriu.

 20. Při nákupu rostlin v obchodech mohou často vzniknout problémy s následující otravou akvarijních krevetek (zbytky léčiv apod.). Proto je vhodné rostliny buď nechat 8 - 14 dní máčet v karanténním akváriu a až poté je sázet nebo je získat u známých , kteří chovají krevetky. Pozor při zkracování rostlin rodu Anubias a Cryptocoryne..... na řezných plochách jsou vylučovány jedovaté šťávy.

 21. Jávský mech....

 22. je jedna z nejuniverzálnějších rostlin pro jednodruhové akvárium s krevetkami. Na této rostlině se usazují volně se vznášející částice (derit, krmivo apod.), které jsou poté obyvatelům akvária snadno k dispozici. Většinou jsou akvária s jávským mechem velmi čistá a dobře okysličovaná. Tato rostlina slouží také jako ochrana mladých krevetek a ryb před většími rybami. Rovněž světelné nároky patří k nejnižším mezi akvarijními rostlinami nehledě na derkorační efekt.

 23. Najas guadelupensis - řečanka trávolistá.

 24. Tato velmi rychle rostoucí vodní rostlina je jednou z alternativ k jávskému mechu. Může být pěstována jako plovoucí resp. volně se vznášící ve vodě. Rychle se množí a vykazuje rychlý růst, což má za následek pozitivní dopad na čištění akvarijní vody. Je nenáročná na pěstování a poskytuje ochranu před ostatními většími rybkami v akváriu.

 25. Mohou být krevetky, které byly dříve chovány ve tvrdé vodě, vpuštěny do akvária s měkkou vodou?

 26. Ano, ale za předpokladu pomalého navykání na nové podmínky prostřednictvím postupného přidávání nové vody do původní vody po dobu řádově několika hodin (tzn. téměř po kapkách).

 27. Které krevety jsou vhodné do společenského akvária?

 28. Trpasličí krevetky mohou být bezproblémů chovány s malými rybkami (malé živorodky, pancéřníčci apod.). Pokud budou krevetky chovány s velkými rybami, které je budou mít snahu lovit, budou se krevetky schovávat. Doba aklimatizace plachých krevetek na nové osazenstvo může činit několik týdnů, a to především tehdy, pokud budou mít strach z napadení většími rybami. Větší krevetky rodu Macrobrachium event. ještě C.japonica mohou být chovány s většími rybkami.

 29. Trpasličí krevetky a raci?

 30. Doporučit mohu pouze chov krevetek společně s Carambellus patzcuarense-Orange. Pro ostatní druhy existují zprávy, které dokládájí možnost napadání krevetek a/nebo malých ryb.

 31. Doporučená teplota vody v akváriu...


DruhObchodní / obecné označeníTeplota (°C)
Caridina serataBee, Crystal Red, Tiger, Bumble Bee, White-pearl16 - 23 °C
Caridina simoni simoniSri Lanka kreveta20 - 26 °C
Caridina babaultiZelená kreveta, Green Shrimp22 - 26 °C
Neocaridina denticulata sinensis var. "Red Chery"Red Fire, Red Cherry5 (venkovní chov) - 28 °C
Caridina japonicaAmano-Shrimp, Amanova krevetka22 - 26 °C
Macrobrachium-22 - 28 °C
Atya-22 - 26 °C
Cambarellus patzcuarenseOrangefarbener Zwergkrebs (CPO) - Oranžový trpasličí rak16 - 24 °C


 1. Trpasličí krevetky v zahradním rybníčku...

 2. Jedná se o vítanou variantu chovu krevetek. Krevetky jsou pak vitální, větší a barevnější. S úspěchem lze využít např. 250 litrové plastové bazény/rybníčky běžně prodávané v HOBBY-marketech. Vhodné jsou typy s odstupňovanou hloubkou dna, kdy rostliny v prvním - nejvyšším patře poskytují krevetkám ideální úkryty.

 3. Šlechtění

 4. S úspěchem se využívá i u trpasličích krevetek. Např. krevetky Crystal Red vznikly jako náhodná mutace původní formy N. serrata.

 5. Účinek olšových šišek

 6. Snižují uhličitanovou tvrdost bez silného okyselování vody. Obsahují důležité složky, které zabraňují nežádoucímu růstu řas. Obsahují látky hubící choroboplodné zárodky. Přirozené steroidy zvyšují chuť k rozmnožování ryb a krevet.

  6 olšových šišek nebo 4 - 5 listů na 150 l vody je dostačující na 1 - 2 měsíce. Také listům ořešáku královského jsou připisovány podobné účinky, nicméně v menším měřítku.

  Kromě výše uvedeného jsou obecně doporučovány listy: javoru, jabloně, břízy, hrušně, buku, dubu, olše, jedlého kaštanu, habru, lískového ořechu, třešně, meruňky, habru, jilmu, vrby a švestky. 7. Jaké krevetky mohu chovat společně?

 8. Viz. níže uvedená tabulka. Ke křížení by nemělo docházet. Je ale možné, že větší druhy mohou (zřídka) napadnout mláďata menších druhů.


X = NEKŘÍŽÍ se Caridina spec.
"Bumble Bee"
Caridina spec.
"Tiger"
Caridina babaulti "Green"Caridina spec.
"Bee"
Caridina spec.
"Crystal Red"
Caridina denticulata
"Red Cherry"
Caridina japonica
"Amano Shrimp"
Macrobrachium lar
"Glas-Shrimp"
Neocaridina zhangjiajiensis
spec. "White Pearl"
Caridina spec.
"Tüpfelgarnelle"
Caridina simoni simoni
"Sri Lanka Shrimp"
Caridina spec.
"Bumble Bee"
X X  XXXX X
Caridina spec.
"Tiger"
 XX  XXXX X
Caridina babaulti "Green"XXXXXXXXXXX
Caridina spec.
"Bee"
  XX XXXX X
Caridina spec.
"Crystal Red"
  X XXXXX X
Caridina denticulata
"Red Cherry"
XXXXXXXXXXX
Caridina japonica
"Amano Shrimp"
XXXXXXXXXXX
Macrobrachium lar
"Glas-Shrimp"
XXXXXXXXXXX
Neocaridina zhangjiajiensis
spec. "White Pearl"
XXXXXXXXXXX
Caridina spec.
Tüpfelgarnelle
  X  XXXXXX
Caridina simoni simoni
"Sri Lanka Shrimp"
XXXXXXXXXXX